Renault Megane II, slaat slecht aan, storing DF119 & DF080

Renault Megane II, slaat slecht aan, storing DF119 & DF080

De motor lijkt te verzuipen bij start. Storingscode DF119 (Nokkenassensor tandgebeurtenis nokkenas) & DF080 (Fout in circuit nokkenas defasering faseverschuiving).

Probleem: timing distributie niet zuiver & nokkenassensor storing.
Oplossing: timing volgens fabrieksvoorschriften afgesteld + nokkenassensor vervangen.